image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRUNG HÀ, KHÓA 21, KỲ HỌP THỨ 3
Lượt xem: 276
Ngày 19/12/2021 HĐND xã Trung Hà, tổ chức kỳ họp thứ 3.

         Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND xã Trung Hà, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 19/12/2021 HĐND xã Trung Hà, tổ chức kỳ họp thứ 3. Nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã trong năm 2021, bàn và quyết nghị 1 số nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Bầu cử thêm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

         Về dự và chỉ đạo kỳ họp có Ông Bùi Thế Hiệp, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thủy Nguyên.

       Sau khi nghe báo cáo của UBND xã và các báo cáo bổ sung, các đại biểu đã tham gia ý kiến xây dựng Nghị quyết của HĐND xã trong năm 2022. Kỳ họp đã thông qua 04 Nghị quyết:

1. Nghị quyết về phát triển Kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022

2. Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.

3. Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022.

4. Nghị quyết về việc xác nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Hà. Kỳ họp đã bầu ông Lê Đình Hiệu, Chuyên viên Phòng LĐTB&XH huyện Thủy Nguyên, giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hà./.                                                     

                                                                                                                               BBT.