image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giảm nghèo và thực hiện các biện pháp giảm nghèo năm 2011 trên địa bàn
Lượt xem: 51

Sáng 01/4, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giảm nghèo và thực hiện các biện pháp giảm nghèo năm 2011 trên địa bàn huyện.

  Huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giảm nghèo và thực hiện các biện pháp giảm nghèo năm 2011 trên địa bàn

    Sáng 01/4, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giảm nghèo và thực hiện các biện pháp giảm nghèo năm 2011 trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị, cùng dự có lãnh đạo các Phòng Lao động Thương Binh Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Trường trung cấp nghề, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên và lãnh đạo, cán bộ chính sách 37 xã, thị trấn.

    Trong năm 2010, thực hiện các biện pháp giảm nghèo xuống còn 3,8%. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng được 54 nhà; tổ chức đào tạo nghề cho 136 lao động thuộc diện hộ nghèo tại các xã Kiền Bái, Cao Nhân, Lại Xuân; đổi 372 thẻ bão hiểm y tế; hướng dẫn các xã lập danh sách và cấp phát 15.504 thẻ bảo hiểm ý tế…;công tác hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn theo quy định của Chính phủ được Ngân hành chính sách huyện tạo điều kiện thuận lợi cho vay để làm kinh tế, đến nay đã cho vay 211 tỷ đồng.

    Năm 2011, với mục tiêu giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 5,2% (900 hộ ). Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Văn Vi yêu cầu các phòng ban, các xã, thị trấn cần bám sát vào kế hoạch thực hiện rà soát các hộ nghèo khó khăn về nhà ở để thực hiện việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải thiện nhà ở cho hộ nghèo. Đồng thời phân công cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo giám sát chương trình giảm nghèo ở các xã, thị trấn cần tập trung trợ giúp người nghèo theo các nội dung: Hỗ trợ về vốn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về giáo dục, hỗ trợ về cải thiện nhà ở.

    Thực hiện chương trình giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân và của cả xã hội nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của một bộ phận người nghèo, rút ngắn khoảng cách phân tầng xã hội, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”.

(VPTH)