image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đại hội đại biểu Hội người cao tuổi xã Trung Hà
Lượt xem: 186
Ngày 07/10/2021, Hội Người cao tuổi xã Trung Hà, long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 07/10/2021, Hội Người cao tuổi xã Trung Hà, long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đại hội đã đánh giá kết quả công tác hội trong nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã bầu được 11 người vào BHC Hội. Tại phiên họp thứ nhất BCH

đã  bầu Ban thường vụ gồm 03 người. Bà Nguyễn Thị Nghiêm, được bầu giữu chức Chủ tịch Hội.

                                                                                                               BBT.